09 Νοέμβριος 2018

Βιωσιμότητα του ανοξείδωτου χάλυβα

Πριν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τη βιωσιμότητα του ανοξείδωτου χάλυβα, θα πρέπει να καθορίσουμε τι εννοούμε με βάση τη βιωσιμότητα σε σχέση με αυτό που είναι γνωστό ως η βάση για την ύπαρξη μας: Ο άνθρωπος, ο πλανήτης και το κέρδος.

1.ΆΝΘΡΩΠΟΣ:

Το υλικό αυτό κατά τη χρήση του και κατά την παραγωγική του διαδικασία, σέβεται τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια. Ένα βιώσιμο υλικό όπως είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας δεν βλάπτει τους ανθρώπους που εργάζονται για την παραγωγή του ή τους ανθρώπους που το κατεργάζονται ή το ανακυκλώνουν μέχρι και την τελική του απόρριψη. Ένα προστατευτικό στρώμα σχηματίζεται φυσικά σε όλους τους ανοξείδωτους χάλυβες λόγω της ύπαρξης χρωμίου. Το επιφανειακό αυτό  στρώμα προστατεύει το χάλυβα από τη διάβρωση - εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής. Όσο επιλέγεται η σωστή ποιότητα ανοξείδωτου υλικού για μια εφαρμογή, ο χάλυβας παραμένει αδρανής και αβλαβής για τους ανθρώπους που το χειρίζονται και για το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν καταστήσει τον ανοξείδωτο χάλυβα πρωτογενές υλικό στον τομέα της ιατρικής, της επεξεργασίας τροφίμων, των οικιακών και των τροφοδοτικών εφαρμογών

2. ΠΛΑΝΗΤΗΣ:

Οι εκπομπές του υλικού που σχετίζονται με το νερό, τον άνθρακα και τον αέρα ελαχιστοποιούνται. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση είναι σε υψηλά επίπεδα. Το υλικό έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής, γεγονός που αποδεικνύει ότι η επίδραση του υλικού στον πλανήτη είναι χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ανακυκλώνονται εύκολα για να παράγουν περισσότερους ανοξείδωτους χάλυβες και αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται επ' αόριστόν. Εκτιμάται ότι το 80% των ανοξείδωτων χαλύβων ανακυκλώνονται έως το τέλος της ζωής του, εφόσον ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει υψηλή εσωτερική αξία χρήσης συλλέγεται και ανακυκλώνεται χωρίς οικονομικά κίνητρα από δημόσιους φορείς.

3. ΚΕΡΔΟΣ:

Οι βιομηχανίες παραγωγής πρώτης ύλης ανοξείδωτου χάλυβα παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη, παρέχουν αξιοπιστία και ποιότητα κα εξασφαλίζουν μια σταθερή και αξιόπιστη αλυσίδα προσφοράς στον τελικό καταναλωτή. Η επιλογή του ανοξείδωτου χάλυβα για μια εφαρμογή εξασφαλίζει ότι θα έχει χαμηλό κόστος συντήρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής και θα είναι εύκολο να  ανακυκλωθεί. Αυτό καθιστά το υλικό μια οικονομική επιλογή στα καταναλωτικά αντικείμενα και σε εφαρμογές πρωτευόντων αγαθών (όπως μεταφορές, χημικές εφαρμογές και εφαρμογές επεξεργασίας). Οι ανοξείδωτοι χάλυβες έχουν επίσης καλύτερες μηχανικές ιδιότητες από τα περισσότερα μέταλλα.  
Η αντοχή στη φωτιά και τη διάβρωση καθιστά το υλικό καλή επιλογή στις μεταφορές, στις κατασκευές και τα δημόσια έργα, όπως οι σιδηρόδρομοι, οι υπόγειες διαβάσεις, οι σήραγγες και οι γέφυρες. Αυτές οι ιδιότητες, σε συνδυασμό με τη μηχανική συμπεριφορά των ανοξείδωτων χαλύβων, έχουν πρωταρχική σημασία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι προστατεύονται και το κόστος συντήρησης διατηρείται χαμηλό. Το ανοξείδωτο έχει επίσης μια αισθητικά ευχάριστη εμφάνιση, καθιστώντας το υλικό επιλογής σε απαιτητικά αρχιτεκτονικά και μελετητικά έργα. Λαμβάνοντας υπόψη την ανακυκλωσιμότητα, την επαναχρησιμοποίηση, τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη χαμηλή συντήρηση και την ασφάλεια των προϊόντων, οι αρνητικές επιπτώσεις από την παραγωγή και χρήση ανοξείδωτων χαλύβων είναι ελάχιστες σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό υλικό. Μια ακριβής και λεπτομερής ανάλυση της βιωσιμότητας του ανοξείδωτου χάλυβα καθιστά την επιλογή του λογική και πιθανή. Και αυτό εξηγείται ξεκάθαρα καθώς η κοινωνία και οι κυβερνήσεις  συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τον περιβαλλοντικό και οικονομικό παράγοντα ως εκ τούτου η ανάπτυξη της χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα είναι η υψηλότερη από οποιοδήποτε υλικό στον κόσμο.
CERTIFICATE