ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρία Ιeronimakis Inox συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων και είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης της.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, σέβεται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας οικονομικά, κάθε χρόνο, φιλανθρωπικά σωματεία και διεθνής οργανισμούς μέριμνας. Για την Ιeronimakis Inox το αίσθημα Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας τακτικής, που προκύπτει από το χρέος να στηρίζει την κοινωνία κοιτώντας όχι μόνο μπροστά αλλά και τριγύρω, αναγνωρίζοντας πως ο άνθρωπος είναι η κύρια δύναμή της.Παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον και κατ' επέκταση τη δημόσια υγεία σύμφωνα με την Παγκόσμια Ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία, εφαρμόζοντας τους κανόνες ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους της εταιρίας (μονάδες παραγωγής και γραφεία) όσον αφορά τα υλικά παραγωγής και τα αναλώσιμα. Παρακάτω παρατίθεται λίστα με δράσεις και ενέργειες της Ieronimakis Inox που αποσκοπούν σε ένα καλύτερο "αύριο" για τις επόμενες γενιές:
 
 • Δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς:
  Η εταιρία μας παρέχει μόνιμη οικονομική στήριξη σε άπορες οικογένειες μέσω του σωματείου "ΑΡΩΓΗ", στο διεθνή οργανισμό "Γιατροί Χωρίς Σύνορα", στη UNICEF, στην ένωση ΖΩΣΠ "Ζωγράφοι με το Στόμα και το Πόδι" κ.α.
   
 • Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων με αυτόνομα συστήματα στις εγκαταστάσεις της Ieronimakis Inox: 
  Και οι δύο μονάδες παραγωγής της εταιρίας μας διαθέτουν αυτόνομα συστήματα διαχείρισης, κατανομής και επεξεργασίας υδάτινων πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις της Ισχύουσας Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
   
 • Διαχείριση αποβλήτων:
  Η εταιρία διοχετεύει την εναπομένουσα ποσότητα υλικών παραγωγής σε εταιρία Διαχείρισης Παραγόμενων Αποβλήτων(scrap).
   
 • Ανακύκλωση αναλωσίμων, ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών:
  Στους χώρους της Ieronimakis Inox βρίσκονται τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών και οποιαδήποτε συσκευή χρήζει αλλαγής εναποτίθεται σε κάδους ανακύκλωσης συσκευών. Όλο το δυναμικό της εταιρίας εργάζεται με οικολογική συνείδηση και μεριμνεί στη μείωση των απορριμμάτων μέσω της μεθόδου διαλογής.