ΕΡΓΑ

Γέφυρα αυτοκινητόδρομου στην Ελβετία

170m ανοξείδωτο εύκαμπτο πλέγμα G440 (AISI 316) με ειδικό σύστημα στήριξης, τοποθετημένο σε προστατευτικό στηθαίο αυτοκινητόδρομου. 
PHOTO GALLERY