13 Νοέμβριος 2018

Η Ieronimakis Inox πέρασε με επιτυχία τις δοκιμασίες και πιστοποιήθηκε για τη σήμανση EC στις κατασκευές της

Η Ieronimakis Inox ακολουθώντας τα πρότυπα EN-1090:2009 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις δομικές κατασκευές ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές και ελέγχους συγκολλήσεων και πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο και δοκιμασμένο φορέα πιστοποίησης για τη σήμανση EC στις κατασκευές της. Με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό η εταιρεία εναρμονίζεται με τα ευρωπαικά πρότυπα για τις μεταλλικές χαλυβδινες κατασκευές και αποδεικνύει και τυπικά τη δυναμική της για έργα υψηλών προδιαγραφών.
CERTIFICATE