ΕΡΓΑ

Charles De Gaulle

Κάλυψη με ανοξείδωτο πλέγμα της ψευδοροφής της καινούριας πτέρυγας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Παρισίων, Charles De Gaulle

Πανέλο από ανοξείδωτο πλέγμα G500 βαμμένο. 
Είναι διαμορφωμένο και γεμισμένο με πετροβάμβακα για ψευδοροφή.
Εταιρεία Κατασκευής: VULCAIN SAS
PHOTO GALLERY