ΕΡΓΑ

Σταθμός του Λουξεμβούργου

Ανοξείδωτη περίφραξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Λουξεμβούργο με άκαμπτα πλέγματα.
PHOTO GALLERY