ΕΡΓΑ

Διεθνής Αερολιμένας Heathrow

Αρχιτεκτονικές κατασκευές για το σύστημα εξαερισμού στο Τερματικό 2Α του Διεθνή Αερολιμένα Heathrow στην Αγγλία.
PHOTO GALLERY