ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Γερμανία BuildingConcept
Andreas Maria Schwaiger Dipl. Volkswirt
Ehrengutstraße 23
80469 München
+49 (0) 89 215529041
+49 (0) 176 40233320 
e-mail: schwaiger@buildingconcept.eu

SLT Schanze 
Lufttechnik GmbH 
Lenzfeld 8 - D-49811 Lingen 
Tel:  +49 (0) 591-97337-0 
Fax: +49 (0) 591-97337-50 
e-mail: info@slt-lingen.de
web: www.slt-lingen.de
 
   
Ελβετία Zacharias Sennrich
Sprich AG str. Blegistrasse 11 
CH-6340 Baar
Tel: +41 (0) 417681090
Fax:+41 (0) 417681099
e-mail: info@sprich.ch
   
Βέλγιο-Ολλανδία-Λουξεμβούργο Nicolas Pirson
Sales & Project Engineer
Quai Vercour, 98 - B-4000 Liège (Belgium)
Tel :    +32 (0) 4 25 270 35  
GSM : +32 (0) 4 78 581 181 
Fax :   +32 (0) 4 25 211 03   
e-mail : n.pirson@mdb.eu
   
Ηνωμένο Βασίλειο Amron Associates Limited
Northern Office, Amron House, 9 Bolton Hill Road, Doncaster, South Yorkshire, DN4 6DQ
Tel:  +44 (0) 1302 533 111
Fax: +44 (0) 7775 862 122
e-mail: thenshaw@amronassociates.co.uk
web: www.amronarchitectural.co.uk
CERTIFICATE