17 Ιούλιος 2012

Εξαγωγική δραστηριότητα

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την προμήθεια ανοξείδωτων εσχαρών, για λογαριασμό των εταιρείων Viry και Simco, που τοποθετήθηκαν στο κτίριο του Γαλλικου Στρατού στο Παρίσι.
  • Κύριος του έργου: équipe AIA + F. Hammoutène
  • Επιβλέποντας Αρχιτέκτονας: Christian Bougeard, AIA-Architectes Ingénieurs Associés
CERTIFICATE