30 Ιούνιος 2014

Προμήθεια σχαρών για την AUDΙ

Η εταιρεία προμήθευσε σχάρες παραγωγής της για τα καλύμματα των συστημάτων αερισμού στο κεντρικό εργοστάσιο τη AUDI στο Ingolstadt με την εταιρεία SCHMID.  
CERTIFICATE