ΑΚΑΜΠΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Το ανοξείδωτο άκαμπτο ή σταθερό πλέγμα προέρχεται από σύρματα προτσαλακωμενα και πλεγμένα μεταξύ τους, τα οποία όμως δίνουν τελικά μια σταθερή άκαμπτη επιφάνεια. Αυτό μειώνει αυτόματα την ανάγκη τάνυσης και κάνει τη χρήση τους ευέλικτη και οικονομική καθώς δεν χρειάζονται εξαρτήματα τάνυσης. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία σε επιλογές διάκενων και σχεδίων. Η σταθερή επιφάνεια τους προσφέρεται για ψευδοροφές, περιφράξεις, κιγκλιδώματα, χωρίσματα και πολλές άλλες εφαρμογές.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
GC140
GC190
GC120
GC200
GC330
GC428
GC 313
GC 240
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ)
MFH BASEL ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ